Znaczenie poprawnego oddychania od najmłodszych lat

Nauka poprawnego oddychania wydaje się być pomijana w prawie każdej kulturze. Uczymy nasze dzieci kąpać się, myć zęby, odpowiednio się odżywiać, dobrych manier oraz innych codziennych czynności, lecz z jakiegoś powodu nie uznaliśmy tego nigdy za wystarczająco wartościowe, aby uczyć dzieci jak oddychać prawidłowo oraz tego jakie korzyści płyną ze świadomego i otwartego oddychania.

Powody zamknięcia naszego oddychania we wczesnych etapach życia nie są złożone lub trudne do pokonania. Niemniej jednak, ponieważ tak mało uwagi poświęca się tej istotnej kwestii, większość ludzi jest skazana na swój dysfunkcyjny sposób oddychania na całe życie. Ten fakt z kolei głęboko oddziałuje na każdy aspekt ich życia. Potrzeba nauczania najmłodszych jak oddychać i pracować z oddechem staje się coraz silniejsza, jako że każde nowe pokolenie musi się zmierzyć z wieloma wielkimi wyzwaniami.

Dzieci są i zawsze były przyszłością naszego świata, a obecnie dzieci to wyjątkowymi dusze. Wiele z nich czuje się przytłoczone w zetknięciu z tak wieloma wyzwaniami, które są charakterystyczne dla tych niespotykanych i szybkich czasów.

Niektórymi z tych trudnych wyzwań, które napotykają młodzi w dzisiejszych czasach to uzależnienie od narkotyków na skalę epidemii, podwyższona presja rówieśników, sterowanie i zatruwanie przed media, katastrofy ekologiczne, mobilne społeczeństwa, wysoka liczba rozwodów, oraz fakt, że żyjemy na świecie, który może w każdej chwili przestać istnieć.

Transformujący oddech może zaoferować dzieciom wiele rozwiązań dla tych wszystkich wyzwań, przed którymi stają, a także dać im cenne narzędzie do poprawy jakości swojego życia. Oto zaledwie niektóre z korzyści, jakie daje Transformujący oddech.

Oddychanie i zdrowie. Jest to udowodniony medyczny fakt, że zwiększona ilość tlenu staje się efektywną metodą leczenia chorób. Tlen jest największym budulcem dla regeneracji komórki, a także jest głównym sposobem oczyszczania się naszego organizmu. Istnieje wiele chorób, które uważano za beztlenowe, czyli w których chore komórki nie mogą istnieć w utlenowanych miejscach. Dzieci, u których zdiagnozowano choroby układu oddechowego mają teraz do dyspozycji narzedzie bez użycia leków, dzięki któremu pokonają symptomy choroby.

Oddychanie dla równowagi i otwarcie przepływu energii. Jednym z głównych celów Transformującego oddechu jest otwarcie zamkniętych miejsc w układzie oddechowym, dzięki czemu nie tylko wprowadzamy więcej tlenu i energii życiowej do naszego organizmu, ale także tworzymy lepszą równowagę energii i jej przepływ. Poziomy energii znacząco wzrastają, w miarę jak poszerzamy naszą zdolność przyjmowania większej ilości tlenu i prany, a życiowa energia krąży w całym naszym ciele i systemie energii.

Spokój i umiejętność koncentracji. Jedną z najczęstszych diagnoz wśród dzieci w zakresie trudności w uczeniu się jest ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi). Co ciekawe, można zmienić ten stan poprzez nauczenie dzieci głębszego oddychania brzuchem, dostarczając energii ciału w sposób bardziej świadomy i uspokajając je. Zazwyczaj, gdy następuje ten moment dzięki użyciu metody Transformational Breath, klienci stają się bardziej spokojni, skupieni i skoncentrowani.

Rozwiązanie problemów emocjonalnych i wyleczenie dawnych traum. Zarówno dzieci jak i dorośli trzymają w sobie emocje i traumatyczne wspomnienia. Nie tylko wpływa to na ich samopoczucie, ale także ogranicza przepływ energii, co znacząco wpływa na ich reakcje w życiu. Transformujący oddech powoduje, że wzrasta ilość energii ze stłumionych emocji i wspomnień, dlatego też oczyszcza dawne wspomnienia i uczucia. Pozwala to na odczuwanie i wyrażanie bardziej pozytywnych emocji.

Wzrost samoświadomości i podniesienie samooceny. Dydaktycy i terapeuci wskazują na związek między wieloma problemami młodych ludzi a ich niską samooceną. Są pożądane i poszukiwane sposoby na podniesienie tej cennej cechy najwcześniej, jak się da. Częścią procesu Transformującego oddechu jest umiejętność wydobycia najbardziej autentycznych aspektów naszego ja, spojrzenia na nich oraz pozbycia się fałszywych wizerunków, które funkcjonują jako mechanizmy obronne. Nie są one już potrzebne, ponieważ gdy dzieci oddychają w sposób prawidłowy, czują nowo stworzone bezpieczeństwo, gdy pokazują swoje prawdziwe oblicze. Jest to oblicze, które zna i kocha siebie samego bezwarunkowo. Samoocena osiąga nowy poziom.

Rozwinięcie głębokiej duchowej więzi i ekspresji. Wiele dzieci czuje się zagubione w tym świecie z powodu zanikającej więzi z ich Duchową naturą. Powszechnie uważa się, że do pewnego momentu dzieci są w pełni otwarte na wewnętrzne światy i sfery. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania, kiedy i dlaczego dzieci tracą te umiejętności doświadczania tej części siebie, która istnieje poza fizycznością. Jednym z głównych celów i zamiarów metody Transformational Breath jest odnowienie tej więzi poprzez podnoszenie częstotliwości wibracji oddychającego dzięki wprowadzaniu energii o wysokiej wibracji Transformującym oddechem. Powszechnie odczuwane duchowe przeżycia podczas Transformującego oddechu stają się zintegrowaną częścią życia oddychającego, a także zwiększa się umiejętność ekspresji duchowych cech.

Judith Kravitz – twórczyni metody Transformational Breath®

Warsztaty Transformational Breath® już w czerwcu w Polsce!!! 

Więcej info: www.warsztatytb.pl

Facebook
Facebook
Instagram
X