Un-dependent  to projekt promujący wolność od wszelkich substancji uzależniających oraz zachowań nałogowych.
Powstał 11.11.2011 w roku w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy Fundacji Models Against Addictions założonej przez Asię Janinę Dyrkacz, fundatorkę i wiceprezes Fundacji Life Change.

Celem projektu Un-dependent jest zwiększanie świadomości społecznej o problemie uzależnień i zmiana stygmatyzacji osób uzależnionych. Wierzymy, że uleganie nałogom to wyraz braku wewnętrznej harmonii a drogą do uwolnienia się od uzależnień jest duchowa podróż w głąb siebie. Promujemy techniki relaksacyjne jako sposób pracy z własnym umysłem, osiągnięcie wewnętrznego szczęścia i harmonii oraz inspirujemy do zmiany świadomości w obszarze uzależnień.

Każdego 11 dnia miesiąca zachęcamy, aby przez 24 godziny świadomie nie przyjmować żadnych środków uzależniających i wstrzymać się od zachowań kompulsywnych. W ramach projektu prowadzimy spotkania, programy edukacyjne i kampanie społeczne.