Fot. Katarzyna Godlewska

Co robimy

  • Organizujemy szkolenia, warsztaty i eventy promujące techniki relaksacyjne, holistyczne podejście do zdrowia i rozwój osobisty
  • Prowadzimy kampanie społeczne
  • Prowadzimy programy edukacyjne i akcje mające na celu podnoszenie świadomości społecznej o uzależnieniach
  • Podejmujemy działania mające na celu zapobieganie szerzeniu się i ograniczeniu zjawisk patologii społecznych w tym szczególnie nałogów
  • Współpracujemy z instytucjami państwowymi, samorządowymi, europejskimi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i innymi podmiotami działającymi w zakresie objętym celami fundacji
  • Wspieramy finansowo, rzeczowo i merytorycznie placówki, projekty i instytucje, których zadaniem jest prowadzenie działań zbieżnych z celami naszej fundacji
  • Upowszechniamy w środkach masowego przekazu wiedzę w zakresie działalności statutowej fundacji
  • Skupiamy wokół idei Fundacji ludzi związanych z upowszechnianiem działalności statutowej fundacji

Historia

Spotkałyśmy się w Indiach na Festiwalu Kultur Świata i Kursie Ciszy w Ashramie w marcu 2016 roku. Tak narodziła się nie tylko niezwykła przyjaźń ale i pomysł aby połączyć nasze umiejętności, pasje, doświadczenia i stworzyć wspólny projekt. Każda z nas przebyła już długą drogę w poszukiwaniu siebie i wszystkie odczuwałyśmy potrzebę dzielenia się z innymi naszymi doświadczeniami w zakresie rozwoju osobistego.

To właśnie z pragnienia dzielenia się i inspirowania do pozytywnych zmian narodziła się Fundacja Life Change, której wizją jest, aby ludzie dzięki technikom relaksacyjnym żyli w harmonii, zdrowiu i szczęściu oraz korzystali z pełni swojego potencjału, wolni od stresu, nałogów i chorób.

Uważamy, że najważniejsza podróż, w jaką można wyruszyć, to podróż w głąb siebie. To podróż ku prawdzie o tym, kim naprawdę jesteśmy, ku znajdującemu się tuż poza granicami zwykłej świadomości miejscu, w którym zaczyna się duchowa potęga. Potęga ta daje nam siłę, aby zamiast nawykowych reakcji wybierać kreatywne myślenie, zamiast stresów, konfliktów i chaosu – pokój, miłość i harmonię.